Powrót do Galerii

Lepanthes cordeliae

Platystele dasyglossa

Porroglossum portillae

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  styczeń 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna