Powrót do Galerii

Dracula rezekiana

Dracula sodiroi

Dracula tsubotae

Autor:  Piotr Dobrzyński

Data:  luty 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna