Powrót do Galerii

Restrepia cuprea

Scaphosepalum swertifolium

Scaphosepalum swertifolium ssp. exiguum

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  listopad 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna