Powrˇt do Galerii

Epidendrum stangeanum

Lepanthes delhierroi

Lepanthes vellicata

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  stycze˝ 2018

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw