Powrót do Galerii

Epidendrum prismatocarpum

Laeliocattleya Blueboy x walkeriana

Aerangis stylosa

Autor:  Jarosław Sułek

Data:  listopad 2019

Pochodzenie:  kolekcja własna