Powrˇt do Galerii

Dracula sp.

Epidendrum moronense

Lepanthes nephridia

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  sierpie˝ 2020

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw