Powrót do Galerii

Kefersteinia mystacina

Odontoglossum praestans

Odontoglossum praestans

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  wrzesień 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna