Powrót do Galerii

Psygmorchis pusilla

Restrepia elegans

Barbosella portillae

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  listopad 2021

Pochodzenie:  kolekcja własna