Powrót do Galerii

Aerangis punctata

Aerangis punctata

Aerangis punctata

Autor:  Agnieszka Chmara

Data:  lipiec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna