Powrót do Galerii

Aerangis rhodosticta

Aerangis rhodosticta

Aerangis rhodosticta

Autor:  Jerzy Dziedzic

Data:  marzec 2005

Pochodzenie:  kolekcja w³asna