Powrót do Galerii

Chysis laevis

Chysis laevis

Chysis laevis

Autor:  Zbigniew Roman

Data:  maj 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna