Powrót do Galerii

Aerides lawrenceae

Aliceara Dennis Kleinbach 'Crowhurst'

Amesiella minor

Autor:  Kazimierz Oboza

Data:  marzec 2016

Pochodzenie:  kolekcja w³asna