Powrót do Galerii

Cymbidium

Cymbidium

Cymbidium

Autor:  Tomasz Warcho³

Data:  czerwiec 2007

Pochodzenie:  kolekcja w³asna