Powrót do Galerii

Dendrobium Dawn Maree x suzuki

Dendrobium Dawn Maree x suzukii

Dendrobium Dawn Maree x suzukii

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna