Powrót do Galerii

Dendrobium Dawn Maree

Dendrobium Dawn Maree x suzuki

Dendrobium Dawn Maree x suzuki

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna