Powrót do Galerii

Dresslerella pilosissima

Dresslerella powellii

Dresslerella sp.

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  październik 2008

Pochodzenie:  kolekcja własna