Powrót do Galerii

Dracula mopsus

Dracula mopsus

Dracula mopsus

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  listopad 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna