Powrót do Galerii

Aerangis biloba

Aerangis biloba

Aerangis biloba

Autor:  Agnieszka Chmara

Data:  luty 2007

Pochodzenie:  kolekcja w³asna