Powrót do Galerii

Gongora gratulabunda

Gongora gratulabunda

Gongora grossa

Autor:  Piotr Piesik

Data:  czerwiec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna