Powrót do Galerii

Hygrochilus parishii

Hygrochilus parishii var. marriottiana

Hymenorchis javanica

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna