Powrót do Galerii

Jumellea confusa

Jumellea confusa

Jumellea confusa

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  czerwiec 2009

Pochodzenie:  kolekcja w³asna