Powrót do Galerii

Laelia alvaroana

Laelia anceps

Laelia anceps alba

Autor:  Tamara Florczak

Data:  luty 2024

Pochodzenie:  kolekcja w³asna