Powrót do Galerii

Kefersteinia sanguinolenta

Kefersteinia sanguinolenta

Kefersteinia sp.

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  listopad 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna