Powrót do Galerii

Laeliocattleya Gold Digger

Laeliocattleya Gold Digger

Laeliocattleya Gold Digger

Autor:  Tamara Florczak

Data:  czerwiec 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna