Powrót do Galerii

Laeliocattleya (Fierry x aurantiaca) 'Cinnabar'

Laeliocattleya (Fierry x aurantiaca) 'Cinnabar'

Laeliocattleya (Fierry x aurantiaca) 'Cinnabar'

Autor:  Tomasz Warcho³

Data:  czerwiec 2003

Pochodzenie:  kolekcja w³asna