Powrót do Galerii

Laeliocattleya Chunyeah Good Life No 2

Laeliocattleya Cinnabar

Laeliocattleya Cinnabar

Autor:  Tamara Florczak

Data:  lipiec 2005

Pochodzenie:  kolekcja w³asna