Powrót do Galerii

Bletilla striata

Bletilla striata

Bletilla striata

Autor:  Tamara Florczak

Data:  marzec 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna