Powrót do Galerii

Brassavola David Sander

Brassavola flagellaris

Brassavola flagellaris

Autor:  Dorota Walentyn-Góral

Data:  maj 2003

Pochodzenie:  kolekcja w³asna