Powrót do Galerii

Brassavola subulifolia

Brassavola tuberculata

Brassavola tuberculata

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna