Powrót do Galerii

Brassia

Brassia

Brassia

Autor:  Tamara Florczak

Data:  luty 2005

Pochodzenie:  kolekcja w³asna