Powrót do Galerii

Mediocalcar decoratum

Mediocalcar decoratum

Mediocalcar decoratum

Autor:  Alan Hope - Australia

Data:  lipiec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna