Powrót do Galerii

Brassoepidendrum Golden Spice

Brassoepidendrum Golden Spice

Brassoepilaelia Golden Spice

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  luty 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna