Powrót do Galerii

Brassocattleya Maikai

Brassocattleya Morning Glory Valentine Kiss

Brassocattleya Nodata

Autor:  Tamara Florczak

Data:  marzec 2019

Pochodzenie:  kolekcja w³asna