Powrót do Galerii

Brassocattleya Star Ruby

Brassocattleya Tainan Gold 'Golden Oriole'

Brassoepidendrum Golden Spice

Autor:  Piotr Piesik

Data:  grudzień 2006

Pochodzenie:  kolekcja własna