Powrót do Galerii

Pleione Askia

Pleione aurita

Pleione Betty Arnold

Autor:  Tamara Florczak

Data:  czerwiec 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna