Powrót do Galerii

Pleione Deriba

Pleione Eiger Pinchbeck Diamond

Pleione El Pico Goldcrest

Autor:  Tamara Florczak

Data:  marzec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna