Powrót do Galerii

Bulbophyllum contortisepalum

Bulbophyllum coriophorum

Bulbophyllum coroliferum

Autor:  Piotr Piesik

Data:  marzec 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna