Powrót do Galerii

Bulbophyllum aemulum

Bulbophyllum aestivale

Bulbophyllum aestivale

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna