Powrót do Galerii

Bulbophyllum echinolabium

Bulbophyllum ecornutum

Bulbophyllum ecornutum

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna