Powrót do Galerii

Pleione Piton

Pleione Piton

Pleione pleionoides

Autor:  Tamara Florczak

Data:  marzec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna