Powrót do Galerii

Pleurothallis phyllocardioides

Pleurothallis phymatodea

Pleurothallis phymatodea

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  maj 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna