Powrót do Galerii

Aerangis mystacidii

Aerangis mystacidii

Aerangis mystacidii x modesta

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  październik 2015

Pochodzenie:  kolekcja własna