Powrót do Galerii

Pleurothallis sarcopetala

Pleurothallis sarracenia

Pleurothallis sarracenia

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  lipiec 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna