Powrót do Galerii

Zootrophion oblongifolium

Zootrophion portillae

Zootrophion portillae

Autor:  £ukasz Su³owski

Data:  wrzesień 2012

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzów