Powrót do Galerii

Zootrophion sp.

Zootrophion sp.

Zootrophion sp.

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  listopad 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna