Powrót do Galerii

Trias nummularia

Trias oblonga

Trias oblonga

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  styczeń 2008

Pochodzenie:  kolekcja własna