Powrót do Galerii

Restrepia species

Restrepia species

Restrepia striata

Autor:  Jerzy Dziedzic

Data:  czerwiec 2005

Pochodzenie:  kolekcja w³asna