Powrót do Galerii

Bulbophyllum reichenbachii

Bulbophyllum repens

Bulbophyllum reptans

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna