Powrót do Galerii

Restrepia elegans

Restrepia elegans

Restrepia elegans

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  maj 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna