Powrót do Galerii

Sievekingia suavis

Sigmatostalix amazonica

Sigmatostalix amazonica

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  marzec 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna